คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านพันลำ ประชุมหารือกันในช่วงตอนเช้า ของวันที่ 3 มี.ค. 63 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านพันลำ

ความเห็นถูกปิด