การจัดกิจรรมหลังเลิกเรียน ด้วยการทำขนมโดนัท หลังเลิกเรียน เพื่อนำไปขายในโรงเรียนเเละชุมชน เพื่อให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่

ความเห็นถูกปิด