ประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความเห็นถูกปิด