กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน

เวลา 08.50 น. วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อบรมนักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนดื่มนมและนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน

ความเห็นถูกปิด