มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านมะกรูดได้มอบทุนการศึกษาเป็นทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562

ความเห็นถูกปิด