ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ Amazing English Camp 2020

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ กลุ่ม CEO วังหิน2 นำโดยผู้อำนวยการธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนหนองสังข์ ได้จัดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ Amazing English Camp ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ โดยมีกำหนดเข้าค่ายทำกิจกรรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองฯ รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนหนองสังข์ คุณจิตรลดา แก้วภักดี พร้อมกับนำทีมงานจากศูนย์วิชาการครูไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาช่วยสร้างทัศนคติที่ดี ทำให้นักเรียนกล้าที่จะเรียนรู้ มองว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่น่ากลัว และเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

https://www.facebook.com/pg/PR.CH.NS/photos/?tab=album&album_id=2669315630014154

ความเห็นถูกปิด