ประชุมผูู้บริหารกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

เวลา 13.00 น. วันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะผู้บริหาร กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนสั้น อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ นางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงเข้าร่วมประชุม

ความเห็นถูกปิด