ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ป.3  ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ สวนสัตว์อุบล และราชธานีอโศก อ. เมือง จ.อุบลราชธานี

ความเห็นถูกปิด