ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 ก.พ. 2563 นางสาวอรมิมล เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

ความเห็นถูกปิด