นายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มฟากมูลกันทรารมย์ ณ โรงเรียนบ้านเปือย ในวันที่ 24 /02/63

ความเห็นถูกปิด