ปรับสภาพแปลงผักสวนครัว

วันที่ 21 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ปรับสภาพแปลงผักที่จะปลูกผักสวนครัว

ความเห็นถูกปิด