การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) และโรงเรียนบ้านหนามแท่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

ความเห็นถูกปิด