การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์

วันที่ 21 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้สอนการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความเห็นถูกปิด