เตรียมสถานที่ปลูกผักสวนครัว

วันที่ 20 ก.พ. 2563 นักเรียนชั้นป.4-6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงเตรียมสถานที่ปลูกผักสวนครัว

ความเห็นถูกปิด