พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มธาต-ทุ่งสว่าง เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)

ความเห็นถูกปิด