งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าเยอ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลปู่ตา ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าเยอ ประจำปี2563

ความเห็นถูกปิด