วันที่ 9 ก.พ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญกลุ่ม

วันที่ 9 ก.พ.2560 นายดำรงค์ คันทรง
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้นำนักเรียนชั้นป.5-6 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ณ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

ความเห็นถูกปิด