จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

เวลา 15.00 น.วันที่ 17 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนักเรียนจิตอาสาได้ร่วมพัฒนาโรงเรียน ทำความสะอาด บริเวณซุ้มต่างๆและรดน้ำต้นสับปะรดสี

ความเห็นถูกปิด