ถอนวัชพืช

วันที่ 17 ก.พ. 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จิตอาสา โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงถอนวัชพืชจากกระถางผักบุ้งที่กำลังเป็นต้นอ่อน

ความเห็นถูกปิด