ทาสีอาคารเรียนใหม่ ปรับปรุงป้ายโรงเรียนใหม่ ของโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 17 ก.พ.63

ความเห็นถูกปิด