ด้านวินัย อบรม ดื่มนมและนั่งสมาธิ

เวลา 08.20-09.00 น. วันที่ 17 กพ. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง จัดกิจกรรมด้านวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ อบรม ดื่มนมและนั่งสมาธิ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน

ความเห็นถูกปิด