รถรับ-ส่งนักเรียน

วันที่ 14 ก.พ. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จ้างรถรับ-ส่งนักเรียนที่ไม่มียานพาหนะไปโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ความเห็นถูกปิด