ศึกษาดูงานเติมพลังการขับเคลื่อนกระบวรการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญActive learning

ศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป ศก 3

ศึกษาดูงานเติมพลังการขับเคลื่อนกระบวรการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active learning โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

ความเห็นถูกปิด