อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 15 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมือวจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาโรงเรียน ด้วยความห่วงใยผักสวนครัวและผลไม้โคกหนองนาโมเดล ท่านต้องรดน้ำเพิ่มทุกวันเช้าและเย็น

ความเห็นถูกปิด