ปลูกพริกและมะเขือเทศที่โคกหนองนาโมเดล

เวลา 08.30 น.นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ปลูกพริกที่โคกหนองนาโมเดล

ความเห็นถูกปิด