การสร้างฐานผจญภัย

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกันสร้างฐานผจญภัยในการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

ความเห็นถูกปิด