ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่” โรงเรียนบ้านจาน

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายทักษิณกันทรารมย์ นำโดย นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านจานจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชาวบ้านจาน ได้ตระหนักถึงโทษและจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งซื้อ ขาย และเสพ อีกทั้งในวันเดียวกันนี้ยังจะได้รำลึกถึงสุนทรภู่ ผู้เป็นกวีเอกของไทย และเห็นถึงคุณค่าของภาษาไทยจากผลงานอันมีชื่อเสียงของท่าน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ อาทิ การวาดภาพระบายสี การจัดป้ายนิเทศชั้นเรียน การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งคำขวัญ การแข่งขันตอบปัญหา และการแข่งขันท่องบทอาขยาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓/ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖/ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  เป็นต้น

โรงเรียนบ้านจาน ขอขอบคุณตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมให้โอวาทนักเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ความเห็นถูกปิด