กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

เมื่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

นำโดย นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบานบกแดงผักขะย่า โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้และผจญภัย 5 ฐาน มีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี

ความเห็นถูกปิด