กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
พร้อมด้วยคณะครูและสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรม
ต้านสารเสพติดโลก ในกิจกรรมมีการแข่งขัน คัดลายมือ ขับเสภา วาดภาพ
ระบายสี เขียนเรียงความ จัดนิทรรศการสุนทรภู่ และ ต้านสารเสพติด
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ประจำปีการศึกษา 2560
เจ้าของโครงการ คุณครูภัทรกฤต แจ้อุบล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์ โดย คุณครูสุกานดา  สมพงษ์

ความเห็นถูกปิด