กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ความเห็นถูกปิด