การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียนคนใหม่คือ เด็กหญิงธัญเรศ สีดามาตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความเห็นถูกปิด