การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๖-๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ชั้นอนุบาล๒-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระธาตุก่องข้าวน้อย พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ความเห็นถูกปิด