โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมคณะครูสายชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผู้ปกครองนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓ ณ สวนสัตว์อุบล และวัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

ความเห็นถูกปิด