วันที่ 27 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองไฮ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการทำเจลล้างมือ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองไฮ จัดอบรมเชิงปฏ …

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านมะกรูดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาตไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์ปีที่ 2 ฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ปีที่ 2 ฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

การอบรม โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ในวันที่ 22 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านสว่างนำโดยท่านผู้อ …

การประชุมสามัญประจำปี 2564

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง ในว …