บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม

วันที่ 30 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มหลังจากที่ท่านได้บริจาคก่อนหน้านี้ไปแล้วนั้น แต่อุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงได้บริจาคเพิ่ม ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 29 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ตรวจผลงานและผลผลิตจากโคกหนองนาโมเดล ได้แก่ สระเลี้ยงปลา คอกเลี้ยงวัว โรงเรือนเลี้ยงกบ ปลา เห๋ดนางฟ้า ผักสวนครัวและผลไม้ เป็นต้น

อาคารเรียนปฐมวัยหลังใหม่

วันที่ 30 พ.ย. 2563 การก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัยหลังใหม่ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 พ.ย. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน

การร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 238 ปีของจังหวัดศรีสะเกษ

      ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง  เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานมีการจัดแสดงรำเฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ มีนางรำสาวงามจากทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 22,238 คน โดยมีนางสาวธิวาภรณ์  ศรีจักร์ ครูผู้ช่วย ร่วมรำเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ เช่น ผ้าไหมศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน สินค้า OTOP และร้านค้าต่าง ๆ มากมาย

การฝึกซ้อมทักษะด้านกีฬา

      ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง  ได้มอบหมายให้คณะครูทำการฝึกซ้อมกีฬานักเรียนเพื่อเตรียมการแข่งขันในกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา

การอบรมพัฒนา่ครู

          ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง  และนางสาวธิวาภรณ์  ศรีจักร์  ครู ผู้ช่วย ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา  กอล์ฟ  รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

เทพื้นอาคารปฐมวัยหลังใหม่

วันที่ 25 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้บริจาคเงินเพิ่มรอบที่ 2 จำนวน 31,450 บาท เพื่อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าเทพื้นรอบอาคารและระบบไฟฟ้าของอาคารเรียนปฐมวัยหลังใหม่ ท่านมีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์และจ่ายค่าแรงช่างจนกว่าอาคารจะเสร็จสมบูรณ์