ถวายกระทงและร่วมให้กำลังใจคณะจัดทำกระทง ปี2563

เมื่อวันที่ 30 ต ค 63 โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้พาคณะครู บุคลากร นำกระทง จำนวน 100 ใบ ซึ่งได้จากนักเรียนที่นำมามอบให้ ไปถวายวัดโพนค้อ จากนั้นได้ไปร่วมให้กำลังใจกับคณะจัดทำกระทงแต่ละหมู่บ้านและนำ้อัดลมให้หมู่บ้านละ 1 ลัง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ครับ

เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นเทศกาลวันลอยกระทง ในชั่วโมงเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ จึงได้จัดการเรียน การสอนให้ลูกๆ นักเรียนได้ลงมือทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมจัดหาวัสดุการทำกระทงมาให้กับนักเรียน ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเช่น ต้นกล้วย ใบตอง ดอกดาวเรือง ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการทำกระทงได้จากการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังให้ลูกๆ นักเรียนได้เรียนรู้ในวิธีการทำกระทงขึ้นตามจินตนาการของนักเรียนเอง ไม่มีรูปแบบผูกมัด เริ่มจากวิธีทำกระทงจากต้นกล้วย และใบตองที่ทำง่ายๆ แค่ พับพับ พับ แล้วก็ติดเสร็จแล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ นักเรียนก็จะได้กระทงไว้ใช้เองในวันลอยกระทง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทย.

กิจกรรมขยับกายคลายหนาว

หลังการทำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ออกกำลังกายคลายหนาวก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหว ฝึกความคล่องตัว ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้เร็วและง่ายขึ้น


#โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
#กิจกรรมขยับกายคลายหนาว

กิจกรรมช่วงพักกลางวัน

กิจกรรมภาษาไทยวันละนิดภาษาอังกฤษวันละคำอาเซียนและข่าว

หน่วยแพทย์อาสา ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ขวัญและกำลังใจ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูได้ผูแขนลูกครูอรมิมล เรืองศรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมงานและเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวด้วย

ศูนย์รับสมัครกรรมการออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงเป็นศูนย์รับสมัครกรรมการออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

นักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 ทำกระทงจากโคนไอศกรีม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้พานักเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 ทำกระทงจากโคนไอศกรีม