โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อได้จัดโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ และขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างยิ่ง

ศึกษานอกแหล่งเรียนรู้

วันที่ 25 ก.ย. 2563 นางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วย นางอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา ครูชำนาญการพิเศษและนางสาวทราภรณ์ จันทวี ครูชำนาญการ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ศึกษานอกแหล่งเรียนรูู้การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่นาบ้านหนองตู้ การเย็บผ้าของกลุ่มสตรีแม่บ้านหนองแก้วและการเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

เตรียมโรงเรือนเกษตรอินทรีย์

วันที่ 30 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนายชาลี โคตรพันธ์ นักการภารโรง ได้เตรียมโรงเรือนเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันนักเรียน

ไม่มีคำพูดใดๆจะเอ่ยลา มีเเต่น้ำตาจากใจลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำที่เเทนคำเอ่ยลา เกษียณอายุราชการคุณลุงทองหลาง แผลงงาม ตำแหน่งนักการภารโรง ระดับ ช 4 โรงเรียนบ้านพันลำ ณวันที่ 30 กันยายน 2563

นักเรียนทำน้ำหมักจากตะไคร้

วันที่ 29 ก.ย. 2563 นางวรพร ประทีปธนากร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนักเรียนฐานน้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ได้ทำน้ำหมักจากตะไคร้

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 เรียนรู้เรื่องธงชาติไทย

วันที่ 29 ก.ย. 2563 นางสาวปิยะพร โถทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วยนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เรียนรู้เรื่อง ธงชาติไทย

คณะครูตรวจทานข้อมูลและจัดเรียงเอกสารประกอบมาตรฐานโรงเรียนสุจริต

วันที่ 29 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูตรวจทานข้อมูลและจัดเรียงเอกสารประกอบมาตรฐานโรงเรียนสุจริต

นักเรียนชั้นป. 2 ปลูกมะละกอ

วันที่ 29 ก.ย. 2563 นางณัชชา วงษ์ใหญ่ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ครูประจำชั้น ป.2และนักเรียนปลูกมะละกอ

ตัดหญ้าสนามฟุตบอล

วันที่ 29 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลและโคกหนองนาโมเดล

บริจาคข้าวสารเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 29 ก.ย. 2563 นางอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้บริจาคข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง