นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้รับนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล

ขอขอบคุณคณะผู้นิเทศโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑  ได้ต้อนรับคณะนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว ทางโรงเรียนบ้านหนองไฮพร้อมผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ขอขอบคุณคณะผู้นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม เป็นอย่างสูงที่ได้ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ทิศทางการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับโรงเรียนบ้านหนองไฮ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป

กิจกรรมเพิ่มทักษะงานอาชีพ

วิทยากรทำขนมไทย จากวิทยาลัยสารพัดช่าง