รายงานการเรียนทางไกล สัปดาห์ที่ 2

ครูประจำชั้นแต่ละระดับรายงานการเรียนเรียนทางไกลผ่าน dltv สรุปปัญหาที่เจอ และข้อเสนอแนะ

แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียน 1/2563

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)

วันที่ 29 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครู มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) แก่นักเรียน จำนวน 24 คน

ติดตามผลงานการก่อสร้างอาคารอนุบาล1-3

วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ ติดตามผลงานการก่อสร้างอาคารอนุบาล1-3

ประชุมคณะครู

วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียน

เเจกใบงานเเละแบบฝึกหัด สัปดาห์ที่ 3 ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ

มอบทุนเสมอภาค

29/05/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้มอบเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ให้กับนักเรียนชั้น ป.6-ม.3 จำนวน 13 คน

สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ติดตามผลทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมช่วงโควิด 19