ผลการสอบ nt

ผลการสอบ nt โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จากกราฟ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนร้อยละเฉลี่ย 58.07สูงกว่าทุกระดับ และคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561=11.46 ขอบคุณครู นักเรียนที่ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ จนประสบความสำเร็จในวันนี้

การพัฒนาบริบทโรงเรียน

ปิดเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้มีการพัฒนาบริบทโรงเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน อยูาตลอดเวลา

วันนี้ช่างจาก TOT ได้มาติดตั้งสายเน็ตเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 28 เมษายน 2563

ด้วยโรงเรียนบ้านพันลำ ตั้งโครงการสร้างประตูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของน้องหนู มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านพันลำ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ให้การสนับสนุน เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง ตามกำลังศรัทธา ตอนนี้โรงเรียนบ้านพันลำได้สร้างเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ณ วันที่ 27 เม.ย.63 โรงเรียนบ้านพันลำ

กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน

แม้จะปิดเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งก็ปรับภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนอยู่เสมอ

รับรายงานตัวครูธุรการ

15/04/2563 โรงเรียนบ้ายเจ้าทุ่งรับรายงานตัวครูธุรการคนใหม่

พัฒนาโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 21-25 เม.ย. 2563 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงทำการพัฒนาเป็นจุดๆ เราจะทำไปเรื่อยๆ

การขยายน้ำหมักชีวภาพสังเคราะห์แสง

  วันที่ 22 เม.ย. 2563 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ตลอดที่ทำการขยายน้ำหมักชีวภาพสังเคราะห์แสงจะต้องคอยดูแลตลอดเพื่อปรับความสมดุลย์

การจัดสร้างสนามเด็กเล่น “1 ศตวรรษ” โรงเรียนบ้านจาน

ด้วยโรงเรียนบ้านจานได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนบ้านจาน 100 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อนำรายได้มาจัดสร้างสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจานนั้น บัดนี้ทางคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสร้างสนามเด็กเล่น “1 ศตวรรษ” เป็นที่เรียบ้อยแล้ว จึงขอขอบคุณมูลนิธิศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล, ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเมืองดอกจาน, ศรีสุภาฟาร์มบ้านจาน, ศิษย์เก่าทุกรุ่น และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ และได้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น”1 ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ทางคณะผู้ดำเนินการจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอบารมีหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ประทานพรให้กับผู้มีส่วนช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่ใจพึงปรารถนา ก้าวหน้าในกิจที่ทำ นำความเจริญต่อตนเอง ครอบครัว และญาติมิตรทุกท่านเทอญ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน