ประกาศสอบครูธุรการ

ภูมิทัศน์ช่วงปิดเรียน

วันที่ 29 มี.ค. 2563 ภูมิทัศน์ช่วงปิดเรียน โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

ติดตามผลโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 28 มี.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ครูเวรและนักการ จะต้องดูแลจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสงและรดน้ำพืชผักที่ปลูกไว้

ความสำเร็จ

ความภูมิใจและความสำเร็จของเราชาวเจ้าทุ่ง ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศก.1 ที่มีผลการพัฒนาในการสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 3 ของ สพป.ศก.1 ในการสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 1 ของกลุ่ม.ceo วังหิน 1 ในระดับ ม.3 ลำดับที่ 3 ของกลุ่ม ceo วังหิน 1 ในระดับ ป.6

ปิดเรียน

ปิดเรียน บรรยกาศโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งก็ยังน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน อยู่ตลอดเวลา

ความภูมิใจ

อีกความภูมิใจของเราชาวเจ้าทุ่ง ผลการสอบ o-net ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งสูงกว่าระดับประเทศ = 2.58 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 = 8.73 ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ได้ทุ่มเท ตั้งใจ จนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 20 มี.ค. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงไปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อให้น่าอยู่น่าเรียน

ประเมินครูผูู้ช่วย

วันที่ 25 มี.ค. 2563 นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ได้ออกประเมินครูผูู้ช่วย คือ นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ ศรีชมภู ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูต้อนรับผู้ประเมินด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณ

ประชุมวางแผนงาน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มี.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมวางแผนงาน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ป.6 และม.3 ตามนโยบาย คนรวมกันไม่เกิน 50 คน