บทบาทสมสมุติการค้าขาย ของนักเรียนชั้น อนุบาล3

เวลา 9.00 น. วันที่ 31 ม.ค. นางอุไร ตอนศรี ครูซำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ ในการค้าขาย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีีสะเกษแนะแนวทางการศึกษาต่อ

กิจกรรม”วินัยดีตอนนี้ยังไม่สาย”

วันที่ 30 ม.ค. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง จัดกิจกรรม”วินัยดีตอนนี้ยังไม่สาย” โดยเริ่มต้นเข้าแถวเคารพธงชาติ อบรม ดื่มนมและนั่งสมาธิ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายกฤษฎา พิมพันธ์ ผอ.รร.บ้านพันลำ คณะครู สภานักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมทำสัญลักษณ์ TSC Anti Fake News #TSC Anti Fake News ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. คณะครูโรงเรียนบ้านพันลำ นักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ พร้อมกัน ร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง เก็บขยะ เป็นระยะ 3 กิโลเมตร ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ ตำบล บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศก

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ออกตรวจปัน น้องๆนักเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 29 ม.ค.63 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายปีเดียว)และรออนุมัติเงินประจำงวด

วันที่ 21 ม.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนายเถลิงศักดิ์ พรสี่ ธุรการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายปีเดียว)และรออนุมัติเงินประจำงวด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1