โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมคณะครูสายชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผู้ปกครองนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓ ณ สวนสัตว์อุบล และวัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านขามป้อม

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ไหว้ตาปู่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกเป็นสถานที่พักสำหรับคณะครู นักเรียน ที่เดินทางมาแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 69