ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษากรรมการสถานศึกษาและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

Merry Christmas

Good morning everyone.It’s a great pleasure that the Foreign Language Department is holding a Christmas festival today. Thank you for giving me Mr. Somyod Songsod the opportunity to give an opening address. Christmas is a very important religious event for people in the world.Christmas Day is on the twenty-fifth of December.Most of Thai people are Buddhists, but some Thai believe in a variety of religions, Buddhism , Christian and lslam. Every religion teaches us how to be have well and be a good person for a good society. Students should understand its doctrines or teachings deeply so that the world will live in peace and happiness. I hope all of you here vill join this special event. Try to benefit from the valuable konwledge and great fun provided by ghe Foreign Language Department. Puayprachasamakkee school

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 27 ธ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์ ผู้เข้าร่วม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

มื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.โรงเรียนบ้านหนองครก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติวันคริสต์มาส   การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม การแสดงในแต่ระดับชั้น ตอบคำถาม และแจกของรางวัล

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำด้วย ท่านผู้อำนวยการ นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง และคณะครูพร้อมด้วยนักเรียน ได้จับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ปี ๒๕๖๓

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง และคณะครู มอบเงินทุนเด็กนักเรียนยากจนพิเศษจำนวน ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒ คน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ กสศ.

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ)