เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ร่วมกันพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

วันที่29-30 ตุลาคม2562 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนบ้านเทิน ได้เตรียมความพร้อมทำความสะอาด อาคารและบริเวณโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

คณะครูบุคลากร โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมการประชุมการเปิดภาคเรียน

กิจกรรมในช่วงระหว่าง นักเรียนปิดภาคเรียน คณะครูบุคลากร เเละนักเรียน ได้มาปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ทาสี ตกแต่ง ในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านพันลำ ใน วันที่ 24-25 ต.ค 62

พิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยตำบลจาน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจาน ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดให้มีการร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 109 ปี

งานเกษียณมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดงานเกษียณให้แก่คุณคูนิตยา มารยาท

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนค้อ นำโดยนายคงสิทธิ์ อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนค้อ