กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ร่วมกับ ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

การนิเทศห้องเรียน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ได้ติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ พัฒนา เพิ่มศักยภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถเต็มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ทำบุญสังฆทานวัดสำโรง

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดสำโรง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตำบลหนองแก้ว

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตำบลหนองแก้ว จัดโดยอบต.หนองแก้ว ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกรอบหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

พิธีเปิด”สระว่ายน้ำรมใจสร้างปัญญา”

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีเปิด”สระว่ายน้ำรวมใจสร้างปัญญา” โดยท่านว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์ งามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเมืองสวนสมเด็จฯ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ร่วมในพิธีเปิด และท่านประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ คน

ร้อยรักดวงใจ สานสายใยมุทิตา

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มามอบหม้อหุงข้าว ถาดรับประทานอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง