แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปีชาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนกันทรารมย์

โรงเรียนบ้านคำเนียม. (คำเนียมวิทยาคาร)ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มceoมิตรภาพทุกโรงเรียน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปี

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มceoมิตรภาพทุกโรงเรียน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์. วันที่ 30-31กรกฎาคมและ1สิงหาคม 2562

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นำโดย นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพิธีลงนามถวายพระพร การบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน และการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ ๓๑ กรกรฎาคม ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการคณะครูโรงเรียนบ้านเวาะได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเวาะ

กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 31 ก.ค. 2562 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการพัฒนาศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 30 ก.ค. 2562 คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ออกประเมินโครงการพัฒนาศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูต้อนรับและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 ก.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทกีฬา เซปัคตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปีชาย ณ สนามมหาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปีชาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนกันทรารมย์