28 มิถุนายน 2562 อำเภอกันทรารมย์ โดยท่านนายอำเภอ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั่วทั้งอำเภอกันทรารมย์ กำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนในตำบลเมืองน้อย ตำบลอีปาด ได้พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่วัดสีปางนา ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

24 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณบรรพต คำชาลี ได้นำก๋วยเตี๋ยวและกล้วยบวดชี มาเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้กับลูกๆ นักเรียนทานจนอิ่มหนำสำราญ ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน เจริญรุ่งเรื่องในกิจการงานที่ทำ คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการครับ ขอบคุณมาณ.โอกาสนี้ครับ

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2562 โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

รพ.สต.หนองแก้วร่วมกับอาสาสมัครกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 ทางรพ.สต.หนองแก้ว ต.หนองแก้วร่วมกับอสม.ได้กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ที่โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่28มิถุนายน2562 โรงเรียนบ้านเวาะ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกิจกรรม Big Cleaning Day

นักเรียนอนุบาล รร.บ้านพันลำ รร.บ้านเทิน ซ้อมเตะฟุตบอล เพื่อไปเเข่งขันในกีฬากลุ่ม ceo ฟากมูลกันทรารมย์

คณะครู บุคลากร ร่วมพูดคุยกันถึงปัญหา การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

โรงเรียนบ้านยาง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 มิ.ย. 62