ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมเปิดเรียน 2/2561

นายสรรค์ปวีร์  วงค์หลวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรังพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน 2/2561 ณ ห้องประชุม                ผู้อำนวยการฯ เวลา 09.30 น.

 

ผู้อำนวยฯ ร่วมวางพวงมาลา รัชการที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรีียนบ้านหนองรัง พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านหนองรังร่วมกิจกรรมออกพรรษา

ครู พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านหนองรัง ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษา ในเทศกาลตักบาตรเทโวฯ ในวันที่ 25 ตุลาคม  2561 ณ วัดบ้านหนองรัง ตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียน วัด อสม.กำจัดขยะลดไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านหนองรังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยุห์ โดยทีมงาน อสม.บ้านหนองรัง ตำบลพยุห์ ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณหมู่บ้าน วัด และโรงเรียนเพื่อลดปัญหาและป้องกันไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน

ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮามได้ร่วมพิธีถวายต้นกฐิน ณ วัดกุดเมืองฮาม ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ต้องขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับอย่างดี ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการยงชัย สุเมธิวิทย์ ได้ร่วมถวายกฐิน ๑ ต้น เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ได้ร่วมถวาย รวมเป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด ๑๗,๓๐๐ บาท และในงานบุญครั้งนี้ทางโรงเรียนก็มีส่วนร่วมในการทำโรงทาน อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่าน

 

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.เขต 1

 

11-19 ตุลาคม 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับสพป.ศก.เขต 1

 

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.1ปี 2561

โรงเรียนบ้านโนนคูณ กลุ่ม ซีอีโอ บูรพาโนนคูณ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม ระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนคูณที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม ซีอีโอ บูรพาโนนคูณ ได้มีความทุ่มเทและพยายามในการใช้ความสามารถ จนรับรางวัลในการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทอง 19 รางวัล รางวัลระดับเหรียญเงิน 6 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ซึ่งนำความภาคภูมิใจอย่างยิ่งให้กับโรงเรียน ,ชุมชนและนักเรียนทุกคน ซึ่งโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ด้วยดีเสมอมา


แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่  11-21  ตุลาคม 2561  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  กลุ่มเครือข่าย CEOฟากมูลกันทรารมย์  นำโดยผู้อำนวยการบพิตร  บุญเฉลียว  พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปีการศึกษา 2561  รวมทั้งสิ้น  47  รายการ  สรุปเหรียญ  ได้เหรียญทอง  36 รายการ  เหรียญเงิน 6 รายการ  เหรียญทองแดง 4 รายการ และชมเชย 1 รายการ  ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ได้เป็นตัวแทน สพป.ศก.๑ ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดบุรีรัมย์  รวมทั้งสิ้น 7 รายการ  ได้แก่

  1. คิดเลขเร็วชั้น ม.1-3
  2. การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น 2D Animation ชั้น ม.1-3
  3. การเล่านิทาน (Story  Telling)  ชั้น ม.1-3
  4. ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)  ชั้น ม.1-3
  5. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)  ชั้น ม.1-3
  6. โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ชั้น ป.4-6
  7. ขับร้องเพลงสากลชาย ชั้น ป.4-6                                                                                               ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่านที่มองเห็นศักยภาพในตัวเด็กและให้โอกาสเด็กได้ไปแข่งในระดับภาคต่อไป