กิจกรรมงานมุทิตาจิต

27/09/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมงานมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน มีผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกจำนวนมากมาร่วมแสดงความยินดีในงานครั้งนี้

กิจกรรมชุมชน

22/09/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญสังฆทานที่ศาบาบ้านหนองกอง ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561

9-21/09/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในระดับกลุ่ม ของ ceo วังหิน 1 ได้เป็นตัวแทนเจ้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จำนวน 38 รายการ

งานแสดงมุทิตาจิต

งานแสดงมุทิตาจิต  ผอ.ทองใบ  ทองแสน และ คุณครูปรีชา  คงมิยา เกษียณอายุราชการ  ในวันที่  28 กันยายน  2561 ณ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 คณะ we are the one และครอบครัวชาชุมพร – สายสา ได้เดินทางมามอบกิจกรรม มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ค่ะ

ทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2561

วันที่ 29 ก.ย. 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านสำโรง ต.หนองแก้ว อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ

ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนวัตกรรมฯจ.ศรีสะเกษ

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ตามเวลาราชการ นายชัชวาลย์ บัวงาม ผอ.รร.บ้านโนนคูณ กลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ พร้อมด้วย นายศรีทัด หนุนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน , นางอาภารัตน์ บัวงาม หัวหน้าโครงการคิดวิเคราะห์ฯ , นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ หัวหน้าวิชาการ รร.เข้าร่วมประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายฯ การดำเนินขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม จ.ศรีสะเกษ ซึ่งท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติมาป็นประธานปิดงานในครั้งนี้ ในการประชุมมีการเสวนาและปาฐกถา พิเศษ เรื่อง”การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษสู่อนาคตแห่งประเทศไทย” , การระดมสมองวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามนวัตกรรม

ร่วมทำบุญสังฆทานประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยท่าานผอ.พิทักษ์  พันธ์จันทร์และคณะครู  นักเรียน ร่วมทำบุญสังฆทาน  ณ  วัดบ้านบัวระรมย์ ในงานสังฆทานในครั้งนี้ 

งานเกษียณ กลุ่มอำเภอกันทรารมย์ ประจำปี 2561

ที่ 26 ก.ย. 2561 นายบพิตร  บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)  ครูผู้เกษียณ คุณครูวิชิต  พรมดี  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมงานเกษียณ กลุ่มอำเภอกันทรารมย์ ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

 

ภาคภูมิแห่งเสมา มุทิตาด้วยดวงใจ คุณครูวิชิต พรมดี

ร้อยความรักถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา

วันที่ 25 ก.ย. 2561 ทางโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คือ คุณครูวิชิต  พรมดี  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)   เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ครูผู้เกษียณและสร้างความรักความผูกพันธ์ในสถาบัน  ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้

“วันวานที่พากเพียร  สู่เกษียณที่ภาคภูมิ”