กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา จาก. Mr. Neo. Mee hoe และคณะ

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการ วึระ  ศิริดำ ได้คัดเลือก นักเรียนทั้งหมด 64 คน  รับทุนจากผู้ใหญ่ใจดี ทุนละ 500 บาท พร้อมกับชุด และรองเท้า นักเรียนรับ จำนวน 59 คน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 5 คน  รวมเงินสด 34,500 บาท สิ่งของประมาณ 50,000  บาท รวมทั้งสิ้น 84,500  บาท จาก Mr.Neo Mee Hoe (ชาวมาเลเซีย) คุณวิชัย พุฒชูชื่น และคณะ ขอประชาสัมพันธ์คุณงาม ความดีที่ท่านทำในครั้งนี้จงหนุนนำให้ท่านและคณะประสบความสำเร็จตลอดไป ในวันที่  30  กรกฎาคม  2561 ที่โรงเรียนน้ำคำวิทยา เวลา  08.00 น.

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านบ้านบูรพา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการ ชวิศ จิตดี คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรม ปลูกป่า ปล่อยปลา ในที่สาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลจาน โรงเรียนบ้านบูรพา และชาวบ้านบูรพา ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าในที่สาธารณะประโยชน์ ประจำปี 2561 ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหนองน้ำสาธารณะ ณ ห้วยโสก บ.บูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561

 

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนบ้านบูรพา วันที่ 28 กรกฏาคม 2561

 

การจัดงานประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านโนนดู่  อำเภอวังหิน  สพป.ศก. เขต ๑
ได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
โดย นายจำรัส  วงศ์แดง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่  กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านบัวระรมย์  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการ พิทักษ์  พันธ์จันทร์ คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการ สุระพงษ์  อุทัยกรณ์ คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านร่องสะอาดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (26 ก.ค.2561)

นายธวัชชัย ศกุนะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องสะอาด นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ ร.10(ต้นรวงผึ้ง) กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day และกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อให้นักเรียนเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านโนนดู่  อำเภอวังหิน สพป.ศก. เขต ๑  ได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  และได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  Big  Cleaning  Day  ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน

                 

กิจกรรมเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

ท่าน ผอ.คมกฤช คำเพราะ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนถวายเทียนพรรษาและปัจจัยร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านโพนทอง วัดบ้านเลิงแฝก ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และวัดป่าศรีมงคล  อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี